ВЕРХОВНИЙ СУД США ПІД ГОЛОВУВАННЯМ ХЬЮЗА Ч. Е. (1930–1941)

Автор(и): Олійник В.С.

Місце роботи: 

кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри
теорії та історії держави і права, конституційного права,
Академія Державної пенітенціарної служби, м. Чернігів

Мова: Українська

Науковий вісник Сіверщини. Серія:Право  2017№2(2):31-43

https://doi.org/10.32755/sjlaw.2017.02.031

Анотація

У статті досліджено роль Верховного суду США – вищої федеральної судової інстанції у формуванні системи права в 1930–1941 рр. (у період головування судді Хьюза Ч. Е.), а також вплив у цей період федеральної судової влади на виконавчу й законодавчу владу та правову систему держави. Визначено роль Верховного суду США у формуванні конституційного устрою США, створенні прецеденту, що в подальшому використовувався президентами США в їх ді­яльності. Запропоновано висновки і рекомендації.

Ключові слова: Верховний суд США, федеральна судова влада, «Новий курс», система права, державне втручання в економіку, виконавча влада США, законодавча влада США, президент США, Конгрес США, творення правових норм.

Список використаних джерел

  1. Плотнікова Т. В. «Новий курс» Рузвельта Ф. Д. та еволюція цивільного права США: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.01 / КДУ ім. Т. Шевченка. Київ, 1998. 17 с.
  2. Івальницька О. П. Новітня історія країн Європи та Америки. 1918–1945 рр.: навчальний посібник для студ. вищ. навчальних закладів. Вінниця: Фоліант, 2004. 464 с.
  3. Жидков О. А. Верховный суд США: право и политика /отв. ред. Мишин А. А. Москва: Наука, 1985. 221 с.
  4. Конституция США: история и современность /ред. Мишина А. А., Языкова Е. Ф., Николайчика В. М. Москва: Юрид. лит., 1988. 320 с.
  5. Борисюк В. И., Борщевская Е. Я., Веремьева Е. М. и др. Политические институты США: История и современность /отв. ред. Борисюк В. И.; АН. СССР. Ин-т США и Канады. Москва: Наука, 1988. 271 с.
  6. Нарышкина Р. Л. США: Государство и частный сектор: Гражданско-правовые отношения / АН. СССР. Ин-т США и Канады. Москва: Юрид. лит, 1976. 128 с.
  7. Верховный суд США. URL: http://ru.wikipedia.org/wiki/ %D0 %92 %D0 %B5 %D1 %80 %D1 %85 %D0 %BE %D0 % B2 %D0 %BD.
  8. Мишин А. А. Принцип разделения властей в конституционном механизме США. Москва: Наука, 1984. 191 с.
  9. Знаменательные решения. URL: http://usinfo.state.gov/journals/itdhr/0405/ijdr/decisions.htm.
  10. Власихин В. А. Служба обвинение в США: закон и политика. Москва: Юрид. лит., 1981. 176 с.

[collapse]
| Повний текст .pdf