СПОЖИВЧІ ТОВАРИСТВА ЯК СУБ’ЄКТИ ПРАВА ВЛАСНОСТІ

Автор(и): Ніщимна С. О., Зливко С. В., Сикал М. М.

Місце роботи:

Ніщимна С. О.,

доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри
адміністративного, цивільного та господарського права і процесу,

Академія Державної пенітенціарної служби, м. Чернігів, Україна

ORCID: 0000-0001-7424-7688;

Зливко С. В.,

доктор юридичних наук,

професор кафедри адміністративного, цивільного та господарського права і процесу,

Академія Державної пенітенціарної служби, м. Чернігів, Україна

ORCID: 0000-0003-2732-3144;

Сикал М. М.,

кандидат юридичних наук, доцент кафедри
адміністративного, цивільного та господарського права і процесу,

Академія Державної пенітенціарної служби, м. Чернігів, Україна

ORCID: 0000-0003-0334-4047

Мова: українська

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право: 2020. № 1 (9): 37-44

https://doi.org/10.32755/sjlaw.2020.01.037

Анотація

У статті здійснено спробу визначити правові засади майнових відносин, які виникають між споживчим товариством і його членами, оскільки нормативно-правове регулювання цього питання на сьогодні не є вирішеним. Єдиним нормативно-правовим актом, який передбачає колективну власність, є Господарський кодекс України. Постає потреба у внесенні відповідних змін, пов’язаних з виділенням юридичних осіб – суб’єктів колективної форми власності, які б закріплювали становище таких юридичних осіб як суб’єктів права приватної власності.

Ключові слова: кооператив, споживче товариство, майнові відносини, право власності.

Список використаних джерел

  1. Про споживчу кооперацію: Закон України від 10.04.1992 р. № URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/236/96-вр.
  2. Кучеренко І. М. Місце споживчих товариств у системі непідприємницьких кооперативів. Часопис Хмельницького університету управління та права «Університетські наукові записки». № 3. С.52–59.
  3. Положення про громадське майно (основні засоби) споживчої кооперації України: затверджено Постановою VI зборів Ради Укоопспілки XVII скликання 03.3.2003 р. зі змінами і доповн., затвердженими IV зборами Ради Укоопспілки XIX скликання 24.01.2007 р. Нормативні акти Укоопспілки. У 2 т. Київ: Комп’ютерпрес, 2008. Том 1. С. 105–123.
  4. Примак В. Непідприємницькі юридичні особи (окремі особливості правового статусу). Юридичний вісник України. 2005. № 2. С.174–177.
  5. Зеліско А. В. Право на розпорядження майном споживчого товариства. Держава і право: збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Вип. 35. Київ: Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2007. С. 423–430.

[collapse]

Повний текст .pdf