НОРМАТИВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ В УКРАЇНІ

Автор(и): Ніщимна С. О., Крупко Я. М.

Місце роботи:

Ніщимна С. О.,

доктор юридичних наук, професор,

завідувач кафедри адміністративного,

цивільного та господарського права і процесу,

Академія Державної пенітенціарної служби, м. Чернігів, Україна

Крупко Я. М.,

кандидат юридичних наук, начальник аспірантури,

Академія Державної пенітенціарної служби, м. Чернігів, Україна

Мова: українська

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право: 2019. № 1 (6): 47-57

https://doi.org/10.32755/sjlaw.2019.01.049

Анотація:

Стаття присвячена визначенню нормативного регулювання функціонування місцевих бюджетів в Україні. Окреслено основні засади правового забезпечення діяльності місцевих бюджетів в Україні, які закріплені в Конституції України, Бюджетному кодексі України, Законі України «Про місцеве самоврядування в Україні» тощо. Визначено, що місцеве самоврядування здійснюється територіальними громадами сіл, селищ, міст як безпосередньо, так і через сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи, а також через районні та обласні ради, які являють собою спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст.

Ключові слова: місцевий бюджет, нормативне регулювання, територіальна громада, фінансове забезпечення місцевого самоврядування.

Список використаних джерел

  1. Бюджетний кодекс України від 19.10.2010 № 2478-17. URL: http://zаkоn.rаdа.gоv.uа/сgі-bіn/lаws/mаіn.сgі?nreg=2542-14 (дата звернення: 01.06.2019).
  2. Бюджетний кодекс України від 06.2001 № 2542-III. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2542-14 (дата звернення: 01.06.2019).
  3. Конституція України від 28.06.1996 №254к/96-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80?find=1&text=%EC%B3%F1%F6%E5%E2#w11 (дата звернення: 01.06.2019).
  4. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80 (дата звернення: 02.06.2019).
  5. Серьогін С. М., Гончарук Н. Т. Теоретичні засади та основні напрямки реформування місцевого самоврядування й децентралізації влади в Україні. Аспекти публічного права. № 4. С. 111–120. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/aplup_2015_4_16 (дата звернення: 05.11.2018).
  6. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VІ (із змінами). URL: http://zаkоn5.rаdа.gоv.uа/lаws/shоw/2755-17 (дата звернення: 01.06.2019).
  7. Куц Ю. О. Проблемне поле державного управління: концептуальна демаркація. Публічне управління: теорія та практика. № 1. С. 3–10.
  8. Гейко Л. М. Правове регулювання місцевих бюджетів. Якість економічного розвитку: глобальні та локальні аспекти: матеріали V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (17–18 червня 2013 року). Дніпропетровськ: Біла К. О., 2013. URL: https://confcontact.com/2013-kachestvo-economichnogo-rozvitku/1_gejko.htm (дата звернення: 02.06.2019 р.).
    [collapse]

Повний текст .pdf