МОДЕЛІ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ В ЄВРОПЕЙСЬКІЙ СПІЛЬНОТІ

Автор(и): Любич С. В. 

Місце роботи: 

Любич С. В., 

аспірант 2 курсу

Академія Державної пенітенціарної служби, м. Чернігів, Україна

ORCID: 0000-0002-4636-1042 

Мова: українська

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право: 2020. № 2 (10): 17-27

https://doi.org/10.32755/sjlaw.2020.02.017

Анотація

У статті систематизовано досвід використання моделей організації публічної служби в європейській спільноті. На основі викладеного матеріалу проводиться аналіз найбільш поширених моделей публічної служби в Європі. Окреслено основні характеристики та значення для представлених країн, на основі досвіду деяких європейських країн розкрито загальні тенденції розвитку представлених моделей публічної служби.

Досліджено можливість використання досвіду організації моделей державної служби в країнах з пошуком оптимальної моделі організації управління в тому числі України.

Ключові слова: моделі державної служби; публічна служба; європейська спільнота; модель нової публічної служби.

Список використаних джерел

  1. Линдюк О. А. Європейський досвід модернізації державної служби та перспективи його застосування в Україні. Теоретичні та прикладні питання державотворення. Вип. 19. С. 104–116.
  2. Хорошенюк О. В. Моделі організації публічної служби: порівняльний аналіз та пропозиції для України. Державне управління: теорія та практика. № 1. С. 140–150.
  3. Прокопенко Л. Публічна служба в країнах ЄС. Публічне адміністрування: теорія і практика. Дніпропетровськ: ДРІДУ НАДУ, 2009. Вип. 1. С. 76–86.
  4. Мамчур Г. В. Види і моделі державної служби. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 2014. Вип. 1. С. 41–45.
  5. Неліпа Д. В. Організаційно-правові засади державної служби в Україні: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. Нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. Київ: Центр навчальної літератури, 2012. 367 с.
  6. Комаровский В. С. Государственная служба и средства массовой информации (курс лекций). Воронеж: Издательство Воронежского Государственного Университета, 2003. 114 с.

[collapse]

Повний текст.pdf