ФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ КУРСАНТІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

Автор(и): Коба О. В., Коба М. М.

Місце роботи:

Коба О. В.,

кандидат педагогічних наук, заступник начальника кафедри
службово-бойового застосування підрозділів Національної
гвардії України, Київський факультет Національної
академії Національної гвардії України, м. Київ, Україна

ORCID: 0000-0002-4311-6957;

Коба М. М.,

ад’юнкт, старший викладач кафедри правового забезпечення
службово-бойової діяльності, Київський факультет
Національної академії Національної гвардії України, м. Київ, Україна

ORCID: 0000-0001-9407-2838

Мова: українська

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право: 2020. № 2 (10): 7-16

https://doi.org/10.32755/sjlaw.2020.02.007

Анотація

Стаття присвячена аналізу історії та сучасного стану дослідження теоретико-правовою наукою правової культури, обґрунтуванню необхідності застосування культурологічних принципів у процесі правового виховання та професійної підготовки курсантів Національної гвардії України. Виокремлено складові правової культури курсантів Національної гвардії України та рівні, яких досягає курсант у міру оволодіння юридичними знаннями, вміннями та навичками, а також професійно важливими якостями. Визначено найбільш перспективні напрями майбутніх досліджень.

Ключові слова: правова культура, курсанти Національної гвардії України, освіта, професійне навчання.

Список використаних джерел

  1. Легуша С. М. Сутність, функції і механізм правового виховання курсантів вищих навчальних закладів МВС України: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Київ, 2002. 17 с.
  2. Конституція України: станом на 1 верес. 2016 р.: відповідає офіц. тексту. Харків: Право, 2016. 82 с.
  3. Голосніченко І. П. Правосвідомість і правова культура у розбудові Української держави. Право України. 2005. №4. С. 24–25.
  4. Костенко О. М. Що є право? Про основи «натуралістичної» юриспруденції у світлі соціального натуралізму. Соціальна мережа науковців. URL: https://www.science-community.org/ru/node/1390.
  5. Подберезський М. К. Правова культура майбутнього вчителя. Харків: Основа, 1997. 220 с.
  6. Федик Є. І. Правова культура та її різновиди (загальнотеоретична характеристика). Право та культура: теорія і практика: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. / за ред. Ю. Шемчушенка, В. Кампо, М. Поплавського (м. Київ, 15–16 травня 1997 р.). Київ: Леся, 1997. С. 266–269.
  7. Омельчук І. А. Особливості оціночного компонента правосвідомості молоді. Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. Хмельницький, 2003. № 2 (6). С. 13–20.

[collapse]

Повний текст .pdf

Do not worry about best dissertation services online a great first draft.

The thesis statement is the write essays for me only thing which will determine your subject of your composition.