ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУ ПЕРШОЇ КОДИФІКАЦІЇ ВИПРАВНО-ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА УСРР

Автор(и): Іваньков І. В.

Місце роботи:

Іваньков І. В.,

кандидат юридичних наук, доцент,

доцент кафедри адміністративного,

цивільного та господарського права і процесу,

Академія Державної пенітенціарної служби, м. Чернігів, Україна

Мова: українська

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право: 2019. № 3 (8): 16-24

https://doi.org/10.32755/sjlaw.2019.03.016

Анотація:

Статтю присвячено дослідженню правових засад функціонування системи виправно-трудових установ на території України, визначення їх ролі і місця у державотворчому процесі в період становлення та розвитку різних форм української державності в першій половині ХХ ст.

Нова система економічних відносин вимагає вдосконалення чинної законодавчої бази, поглиблення реформ кримінально-виконавчої системи з метою подолання негативних засобів та методів виконання кримінальних покарань.

Ключові слова: виправлення, Виправно-трудовий кодекс, виправно-трудові установи, позбавлення волі, засуджені.

Список використаних джерел

  1. Хрестоматія з історії пенітенціарної системи України / упоряд. Г. О.Радов, І. І. Резнік. Київ: Говард Пресс, 1998. Т. 2. 456 с.
  2. Великая Октябрьская социалистическая революция на Украине: февраль 1917 ‒ апрель 1918: сборник документов и материалов в трех томах: Т.3 / сост.: И. В. Демкин, А. З. Мищенко, С. О. Розин, Е. П. Шаталина; под ред. С. М. Короливского // Центральный государственный архив Октябрьской революции и социалистического строительства УССР. Киев: Государственное издательство политической литературы УССР, 1957. 1000 с.
  3. Братусь С. Н. Кодификация советского законодательства / Всесоюзный научно-исследовательский институт советского законодательства. Москва: Юридическая литература, 1968. 446 с.
    [collapse]

Повний текст .pdf

 

You ought to

The wrapping paper must write me an essay be rolled into a diagonal or perhaps a rectangular shape.

be in a position to complete the whole assignment in the given time, should you so choose.