ЩОДО ПРОБЛЕМ УДОСКОНАЛЕННЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ

Автор(и): Глушков В. О., Єсипенко О. Г.

Місце роботи:

Глушков В. О.,

заслужений юрист України,

доктор юридичних наук, професор,

кафедра тактико-спеціальної підготовки,

Академія Державної пенітенціарної служби, м. Чернігів, Україна;

Єсипенко О. Г.,

старший викладач,

кафедра тактико-спеціальної підготовки,

Академія Державної пенітенціарної служби, м. Чернігів, Україна

Мова: українська

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право: 2018. № 2 (4): 113-126

https://doi.org/10.32755/sjlaw.2018.02.113

Анотація

У статті проаналізовано проблеми правового регулювання оперативно-розшукової діяльності в Україні та обґрунтовано шляхи їх вирішення.

Розглянуто проблеми правового регулювання оперативно-розшукової діяль­ності в Україні та вмотивовано напрями подальшого реформування в цій сфері. На підставі аналізу проблем проведення кодифікації оперативно-розшукового законодавства України доведена думка висновків, що ця кодифікація має як позитивні, так і негативні сторони. Як висновки зазначено, що виявлених, на перший погляд, недоліків набагато менше, ніж позитивних аспектів, які свідчать на користь розробки та прийняття Оперативно-розшукового кодексу України. Тому варто вивести правове регулювання ведення оперативно-розшукової діяльності на якісно новий рівень. Прийняття Оперативно-розшукового кодексу України забезпечить можливість поєднати досконале правове регулювання оперативно-розшукової діяльності з одночасним гарантуванням прав та свобод людини.

Ключові слова: оперативно-розшукова діяльність, оперативно-розшукові заходи, кримінальне провадження, негласні слідчі (розшукові) дії.

Список використаних джерел

  1. Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України від 18.02.1992 р. № 2135-XII. Дата оновлення: 02.08.2018. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2135-12 (дата звернення: 14.03.2019).

2.       Про хід реформування системи кримінальної юстиції та правоохоронних органів: Указ Президента України від 08.04.2008 р. № 311/2008. Дата оновлення: 17.04.2008. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/n0009525-08 (дата звернення: 14.03.2019).3.       Кримінальний процесуальний кодекс: Закон України від 13.04.2012 р. № 4651-VI. Дата оновлення: 11.01.2019. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17 (дата звернення: 14.03.2019).

  1. Про єдиний реєстр досудових розслідувань: Наказ Генеральної прокуратури від 17.08.2012 р. № 69. Дата оновлення: 30.06.2017. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0680-16 (дата звернення: 14.03.2019).
  2. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Кримінального процесуального кодексу України: Закон України 04.2012 р. № 4652-VI. Дата оновлення: 08.07.2018. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4652-17 (дата звернення: 14.03.2019).
  3. Про заходи щодо посилення боротьби з тероризмом в Україні: Указ Президента України від 8.06.2012 р. № 388/2012. Дата оновлення: 19.06.2012. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/n0001525-12 (дата звернення: 14.03.2019).

[collapse]

Повний текст .pdf