ОКРЕМІ ПИТАННЯ В РОЗСЛІДУВАННІ ВТЕЧ ЗАСУДЖЕНИХ З МІСЦЬ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ

Автор(и): Чуба Р. О., Кирієнко Д. М., Царюк С. В.

Місце роботи:

Чуба Р. О.,

слухач юридичного факультету,
Академія Державної пенітенціарної служби, м. Чернігів, Україна;

Кирієнко Д. М.,

старший викладач кафедри тактико-спеціальної підготовки,
Академія Державної пенітенціарної служби, м. Чернігів, Україна;

Царюк С. В.,

кандидат юридичних наук,

начальник юридичного факультету,
Академія Державної пенітенціарної служби, м. Чернігів, Україна

Мова: українська

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право: 2018. № 3 (5): 120-129

https://doi.org/10.32755/sjlaw.2018.03.120

Анотація

Визначено основні особливості розслідування злочинів проти правосуддя, що вчиняються шляхом порушення порядку відбування покарання або попереднього ув’язнення, зокрема, вчинення втеч з місць несвободи. Розкрито типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування таких злочинів, з’ясовано відповідні їм алгоритми дій співробітників установ виконання покарань.

Розслідування втеч засуджених з установ виконання покарань вимагає від слідчого проведення допитів свідків, які можуть бути поділені на декілька груп. По-перше, це співробітники установи виконання покарання, працівники підприємств, установ, організацій, куди підозрюваний був направлений для відбування покарання. По-друге, це інші засуджені, що відбували покарання разом з підозрюваним. По-третє, це родичі підозрюваного та особи, з якими він підтримував соціальні зв’язки. Вказані особи можуть надати інформацію про спосіб життя підозрюваного, його зв’язки. Проте під час проведення слідчих дій виникає ускладнення, пов’язане з правдивістю їхньої інформації.

Ключові слова: злочини проти правосуддя, розслідування злочинів, втеча з місць позбавлення волі, засуджена особа, установа виконання покарань.

Список використаних джерел

  1. Книженко С. О. Особливості розслідування злочинів проти правосуддя, що вчиняються шляхом порушення порядку відбування покарання або попереднього ув’язнення. Форум права. 2016. № С. 121–125.
  2. Степанюк А. Х. Актуальні проблеми виконання покарань (сутність та принципи кримінально-виконавчої діяльності: теоретико-правове дослідження): дис. … д-ра юрид. наук: 12.00.08. Харків, 2002. 393 с.

[collapse]

Повний текст .pdf