ПЕРЕКРИТТЯ КАНАЛІВ НАДХОДЖЕННЯ
ДО ЗАСУДЖЕНИХ ЗАБОРОНЕНИХ ПРЕДМЕТІВ
ЯК ПРОТИДІЯ ПЕНІТЕНЦІАРНІЙ ЗЛОЧИННОСТІ

Автор(и): Афанасенко А. С., Кондратов Д. Ю., Боднар І. В.

Місце роботи:

Афанасенко А. С.,

слухач ІІ курсу 461навчальної групи,

Академія Державної пенітенціарної служби, м. Чернігів, Україна;

Кондратов Д. Ю.,

кандидат юридичних наук, доцент,

доцент кафедри кримінального права і кримінології,

Харківський національний університет внутрішніх справ,
м. Харків, Україна

ORCID: 0000-0001-5426-4878;

Боднар І. В.,

кандидат юридичних наук,

начальник кафедри тактико-спеціальної підготовки,

Академія Державної пенітенціарної служби, м. Чернігів, Україна

ORCID: 0000-0002-7814-9476

Мова: українська

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право: 2020. № № 2(10): 75-83

https://doi.org/10.32755/sjlaw.2020.02.075

Анотація

У статті розглянуто процес перекриття каналів надходження до засуджених заборонених предметів як основної протидії злочинності, наведено заходи, які проводяться з метою запобігання вчиненню злочинам в установах виконання покарань. Визначено роль окремих служб установ виконання покарань у забезпеченні правопорядку на територіях установ виконання покарань. Встановлено, що законодавство України потребує новітніх змін шляхом доповнення новими нормами, які були б орієнтовані саме на безпеку персоналу в УВП з урахуванням тенденцій розвитку нашої держави та кримінально-виконавчого законодавства.

Ключові слова: заборонені предмети, перекриття, канали надходження, установи виконання покарань, виявлення.

Список використаних джерел

  1. Кримінально-виконавча система України в 2018 році. Статистичний огляд. URL: http://ukrprison.org.ua/news/1548745687 (дата звернення: 30.06.2020).
  2. Результати проведення спеціальних операцій «Заслон» та «Щит». URL: https://www.kvs.gov.ua/peniten/control/chv/uk/publish/article/896476; jsessionid=8CEC991EDB525B5B434692E8DE51ED79 (дата звернення: 30.06.2020).
  3. Результати проведення спеціальної операції «Щит». URL: https://www.kvs.gov.ua/peniten/control/cry/uk/publish/article/900716;jsessionid=DC60D6E8977FCC10150A4740A1F09774 (дата звернення: 20.09.2020).
  4. Кримінологічні засади запобігання злочинам в установах виконання покарань України (пенітенціарна кримінологія): посібник / за ред. О.М. Джужі. Київ: НАВС, 2013. 620 с.
  5. Хохрин С. А. Правовые и организационные проблемы перекрытия каналов проникновения в пенитенциарные учреждения запрещенных предметов. Вестник Воронежского института МВД России. 2012. Вып. 3. С. 75–78.

[collapse]

Повний текст .pdf

 

These services are often

The pupil who doesn’t stick to the rules of punctuation, spelling, and punctuation is considered to be cluttered and unprofessional, and is therefore not necessarily encouraged

If you’re attempting to get a printer service which will print on paper which you enjoy, you need to consider employing paper professional essay writing service writing services.

to be employed by academics.

more sophisticated in their skills and expectations.