Науковий журнал «Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право» був заснований у 2017 році при Академії Державної пенітенціарної служби.

Свідоцтво про державну реєстрацію в Міністерстві юстиції України: серія КВ, № 22779-12669Р.

Наказом Міністерства освіти і науки України від 15.04.2021 № 420 науковий журнал «Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право» включено до Переліку наукових фахових видань України категорії «Б», в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук, кандидата наук та ступеня доктора філософії.

Журнал спеціалізується у галузі науки: право.

Сфера розповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна.

Категорія читачів:  наукові та науково-педагогічні працівники, аспіранти (ад’юнкти), докторанти, практичні працівники, студенти.
Мови видання:  українська, англійська, польська, німецька.

Періодичність видання: три рази на рік.

  • Випуск 1– статті приймаються на розгляд до 20 лютого. Електронна версія журналу буде розміщена на сайті до 15 квітня.
  • Випуск 2–  статті приймаються на розгляд до 20 червня. Електронна версія журналу буде розміщена на сайті до 15 серпня
  • Випуск 3– статті приймаються на розгляд до 20 жовтня. Електронна версія журналу буде розміщена на сайті до 15 грудня.

«Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право» розміщується на платформі «Наукова періодика України» в Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського НАН України та в Національному репозитарії академічних текстів.
Повні тексти та анотації до кожної статті відповідно до змісту випусків оприлюднюються на web-сторінці наукового журналу «Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право» Академії Державної пенітенціарної служби.


Scientific Herald of Sivershchyna. Series: Law
by Academy of the State Penitentiary Service
is licensed under CC BY-NC-SA 4.0

  

Considering an increasing demand bigpharmonline.com. we are constantly working towards the best delivery options for our customers wherever they are.

Many benefits that are associated with buying medication online bigpharmcenter.com. Like any other kind of online shopping, buying drugs in an online pharmacy is a popular way of getting what you need in the fastest, cheapest and the most efficient way. Ordering you drug online is so easy and simple, that it gets more and more many to use our online drugstore service.
Placing an order on our website is a straightforward and easy process pharmacyrx24.com. In fact, it is very similar to buying any other products online. Just find the medicine that you need, submit your order, and use our secure payment system to purchase what you need. Our customer support service is happy to help if any assistance needed.