On the criminal-legal relationship in the context of the appraisal activity of the person who applies the criminal law

Author (s): Marchuk V. V.

Work place: 

Ph.D. in Law, Associate Professor, Director of the state institution “Scientific and practical center concerning the problems of strengthening the rule of law and order of the General Prosecutor’s Office of the Republic of Belarus”, Minsk, Republic of Belarus

Language: Ukrainian

Scientific Herald of Sivershchyna. Series: Law 2017№2(2):143-153

https://doi.org/10.32755/sjlaw.2017.02.143

Summary

The criminal-legal relationship is proposed to be considered within the framework of cognitive discourse. Practical activities of the justice system in the process of qualifying a crime are aimed at the cognition of two object s: a socially dangerous act, prohibited by Criminal Law, and the person who committed this socially dangerous act. The proposed approach in interpreting the objects of the criminal-legal relationship shows the focus of the appraisal activity of the law enforcer.

The conflict Criminal Law relationship has cognitive nature. This means that the interdependency of the participants of the Criminal Law relationship is conditioned by the existence of a special cognitive connection between these participants. This connection is determined by the content of the Criminal Law relationship. The powers of the judicial authorities in the Criminal Law relationship at the initial stage should include the right and duty of criminal prosecution bodies and the court to provide a Criminal Law assessment of the committed act. Correspondingly, the main right of a person who committed a socially dangerous act is the right to demand the proper qualification of the committed act.

In the network of the cognitive discourse the practical activity of the judicial authorities is aimed at the cognition of two objects: a socially dangerous act that is banned by the Criminal Law and a person who committed this socially dangerous act. The suggested approach to the interpretation of the objects of a conflict criminal law relationship influences its content as well. The practical and assessment activity of persons carrying out the process of the crime qualification is aimed at cognizing the signs of the committed act and of the person who committed it. In the course of the crime qualification, the authorized person, within the unfolding Criminal Law relationship, constructs and demonstrates a criminal event on the basis of the facts that took place in the past.

Key words: criminally-legal relation, object of criminally-legal relation, Criminal Law, cognitive connection, court.

 

 1. Elkind P. S. Suschnost sovetskogo ugolovno-protsessualnogo prava. Leningrad: LGU, 1963. 172 s.
 2. Remenson A. L. Teoreticheskie voprosyi ispolneniya lisheniya svobodyi i perevospitaniya zaklyuchennyih: avtoref. … d-r yurid. nauk: 12.00.08. Tomsk, 1965. 63 s.
 3. Smirnov V. G. Funktsii sovetskogo ugolovnogo prava (predmet, zadachi i sposobyi ugolovno-pravovogo regulirovaniya). Leningrad: Izd-vo Leningr. un-ta, 1965. 187 s.
 4. Melnikova Yu. B. O ponyatii i suschnosti ugolovno-pravovyih otnosheniy. Sov. gosudarstvo i pravo. 1970. # 6. S. 90–94.
 5. Danshin I. N. Ugolovno-pravovaya ohrana obschestvennogo poryad-ka. Moskva: Yurid. lit., 1973. 200 s.
 6. Bozhev V. P., Frolov E. A. Ugolovno-pravovyie i protsessual-nyie pravootnosheniya. Sov. gosudarstvo i pravo. 1974. # 1. S. 87–95.
 7. Galiakbarov R. R. Ugolovnoe pravo i obschestvennyie otnosheniya konfliktnogo haraktera. Problemyi sovetskogo ugolovnogo prava i kriminologii: sb. uchen. tr. / Sverdl. yurid. in-t. Sverdlovsk, 1973. Vyip. 28. S. 63–75.
 8. Ogurtsov N. A. Pravootnosheniya i otvetstvennost v sovetskom ugolovnom prave:ucheb. posobie. Ryazan: Ryazanskaya vyisshaya shkola MVD SSSR, 1976. 205 s.
 9. Bagriy-Shahmatov L. V. Ugolovnaya otvetstvennost i nakazanie. Minsk: Vyisheysh. shkola, 1976. 383 s.
 10. Santalov A. I. Teoreticheskie voprosyi ugolovnoy otvetstven-nosti. Leningrad: Izd-vo Leningr. un-ta, 1982. 96 s.
 11. Prohorov V. S., Kropachev N. M., Tarbagaev A. N. Mehanizm ugo-lovno-pravovogo regulirovaniya: norma, pravootnoshenie, otvetstven-nost. Krasnoyarsk: Izd-vo Krasnoyar. un-ta, 1989. 208 s.
 12. Nomokonov V. A. Prestupnoe povedenie: determenizm i otvets-tvennost. Vladivostok: Izd-vo Dalnevost. un-ta, 1989. 160 s.
 13. Barkov A. V. K voprosu o suschnosti ugolovnyih pravootnoshe-niy. Problemyi ugolovnogo prava: sbornik statey / pod. red. Tishkevi-cha I. S. Minsk: Izd-vo BGU, 1976. S. 3–17.
 14. Homich V. M. Soderzhanie ugolovno-pravovogo regulirovaniya (teoreticheskiy aspekt). Pravo i demokratiya. 1990. Vyip. 3. S. 99–114.
 15. Kuznetsova N. F. Ponyatie, predmet, metod, sistema, zadachi ugolovnogo prava // Kurs ugolovnogo prava. Obschaya chast: uchebnik: v 2 t. / Mosk. gos. un-t; pod red. Kuznetsovoy N. F., Tyazhkovoy I. M. Moskva, 1999. T. 1: Uchenie o prestuplenii / Borzenkov G. N. [i dr.]. Gl. 1. S. 1–16.
 16. Astemirov Z. A. Problemyi teorii ugolovnoy otvetstvennosti i nakazaniya. Mahachkala: IPTs DGU, 2000. 125 s.
 17. Lopashenko N. A. Osnovyi ugolovno-pravovogo vozdeystviya: ugolovnoe pravo, ugolovnyiy zakon, ugolovno-pravovaya politika. Sankt-Peterburg: Yurid. tsentr Press, 2004. 339 s.
 18. Petrova G. O. Ob’ekt ugolovno-pravovogo otnosheniya. Ugolov-noe pravo. 2003. # 2. S. 60–61.
 19. Petrova G. O. Ugolovno-pravovoe regulirovanie i ego sredstva: norma i pravootnoshenie: avtoref. … d-r yurid. nauk: 12.00.08 / Nizhegorodskaya akad. MVD. Nizhniy Novgorod, 2003. 47 s.
 20. Filimonov V. D., Filimonov O. V. Pravootnosheniya. Ugolov-nyie pravootnosheniya. Ugolovno-ispolnitelnyie pravootnosheniya. Mo-skva: YurInfoR-Press, 2007. 335 s.
 21. Vasilchenko A. A. Vzaimosvyaz ugolovno-pravovyih i ugolovno-protsessualnyih pravovyih otnosheniy: avtoref. … kand. yurid. nauk: 12.00.08 / Volgogradskaya akademiya MVD Rossii. Volgograd, 2005. 29 s.
 22. Naumov A. V. Rossiyskoe ugolovnoe pravo: kurs lektsiy: v 3 t. 4-e izd., dop. i pererab. Moskva: Volters Kluver, 2007. T. 1: Obschaya chast. 710 s.
 23. Mironov A. N. Ugolovnyie pravootnosheniya. Ros. sledovatel. 1999. # 2. S. 14–18.
 24. Kurbanova A. S. Nekotoryie problemyi ugolovno-pravovyih ot-nosheniy v teorii ugolovnogo prava. Biznes v zakone. 2009. # 2. S. 137–139.
 25. Dolotov R. O. Mehanizm ugolovno-pravovogo regulirovaniya v sfere prestupnyih posyagatelstv na ob’ektyi intellektualnoy sobst-vennosti: avtoref. … kand. yurid. nauk: 12.00.08 / Sarat. gos. akad. prava. Saratov, 2009. 30 s.
 26. Naden O. V. Teoretychni osnovy kryminalno-pravovoho rehuliu-vannia v Ukraïni. Kharkiv: Pravo, 2012. 272 s.
 27. Tatsiy V. Ya. Ob’Ekt i predmet zlochinu v kriminalnomu pravi: monografiya. HarkIv: Pravo, 2016. 256 s.
 28. Smirnov V. G. Pravootnoshenie v sovetskom ugolovnom prave. Pravovedenie. 1961. # 3. S. 86–98.
 29. Kurs sovetskogo ugolovnogo prava: v 6 t. / pod red. Piontkovs-kogo A. A., Romashkina P. S., Chhikvadze V. M. T. 1: Chast Obschaya. Ugo-lovnyiy zakon. Moskva: Nauka, 1970. 311 s.
 30. Razgildiev B. T. Zadachi ugolovnogo prava Rossiyskoy Federa-tsii i ih realizatsiya. Saratov: Izd-vo Sarat. un-ta, 1993. 228 s.
 31. Kropachev N. M. Ugolovnaya otvetstvennost, ee osnovanie i me-hanizm ugolovno-pravovogo regulirovaniya // Ugolovnoe pravo Rossii: Obschaya chast: uchebnik / pod red. Kropacheva N. M., Volzhenkina B. V., Orehova V. V. Sankt-Peterburg: Izd. dom S.-Peterb. gos. un-ta, 2006. Gl. 5. S. 203–219.
 32. Nomokonov V. A. Otvetstvennost v ugolovnom prave i ee osno-vanie // Polnyiy kurs ugolovnogo prava: v 5 t. / Assots. «Yurid. tsentr»; pod red. Korobeeva A. I. Sankt-Peterburg, 2008. T. 1: Prestuplenie i nakazanie / Golik Yu. V. [i dr.]. Gl. 12. S. 510–528.
 33. Filosofskiy entsiklopedicheskiy slovar / red.-sost.: Gubs-kiy E. F., Korableva G. V., Lutchenko V. A. Moskva: Infra-M, 2009. 570 s.
 34. Tagantsev N. S. Russkoe ugolovnoe pravo. Chast obschaya. T. 2. Tu-la: Avtograf, 2001. 688 s.

[collapse]
| Full text .pdf

©2024. Penitentiary academy of Ukraine