Historiographical analysis the origin of malorossiya  cossacks

Author (s):  Liubych O. A

Work place: 

Ph.D. in History, Associate Professor of the Department of Economics and Social Disciplines, Academy of the State Penitentiary Service, Chernihiv, Ukraine

Language: Ukrainian

Scientific Herald of Sivershchyna. Series: Law 2017 No 2(2):24-31

https://doi.org/10.32755/sjlaw.2017.02.024

Summary

The article analizes historiographical conceptions and theories dealing with the origin of Malorossiya Cossack class. It was cleared up that there were two ideas of Malorossiya Cossacks origin: ethnic and social. Scientists share the opinion that it is Cossacks who defended Ukrainian people from foreign enemies, made an active resistance to social, national and religious oppression.

The author of the article makes an attempt to analyze the views and ideas of researchers XIX–XXI centuries about these events, understand and determine the value of the historical heritage with a modern point of view.

The principles of the manning of the Cossack army in Ukraine in the XVII century are nalizised in this article, and the internal organization of the troops, and the system of maintenance and command are considered in this article.

The author considers cultural, social and economic, political, technical and legal factors that influenced the local low abolishing and changes in the cultural life of Chernigov province giving in a specific legal and cultural status.

It is grounded that Malorossiya Cossacks were formed out of the representatives from different classes and the autochthon conceptions on Malorossiya Cossacks origin are the most evident of all.

It is reasoned out that vacant lends in the left-bank Ukraine were the neccessary condition for the development of Malorossiya Cossacks settlement.

Key words: historiography, methodological principles, malorossiyskie’s сossacks, сossack’s regiments, historical heritage, ethnic, social status.

REFERENCES

 1. Gurzhiy, A.I. (1986), Evolyutsiya feodalnyih otnosheniy na Levoberezhnoy Ukraine v pervoy polovine XVIII v. Naukova dumka, Kiev.
 2. Slabchenko, M.E. (1922), Organizatsiya hozyaystva Ukrainyi ot Hmelnischinyi do mirovoy voynyi. Chast pervaya: Hozyaystvo Getmanschinyi v XVII–XVIII stoletiyah. T. 1, Zemlevladenie i formyi selskogo hozyaystva. Gosudarstvennoe izd-vo Ukrainyi, Odessa.
 3. Slabchenko, M.E. (1918), Tsentralnyie uchrezhdeniya Ukrainyi XVII–XVIII vv. Tipografiya Gubernialnogo komissariata – Prosvityi, Odessa.
 4. Efimenko, A.Ya. Yuzhnaya Rus. Ocherki, issledovaniya i zametki. T. 1, Izdanie Obschestva imeni Shevchenko, T.G., Sankt-Peterburg.
 5. Lazarevskiy, A.M. (1866), Malorossiyskie pospolityie krestyane (1648–1783). Istoriko-yuridicheskiy ocherk po arhivnyim istochnikam. Chernigov.
 6. Chteniya v istoricheskom obschestve Nestora Letopistsa, (1892), T. 9, Kiev.
 7. Lazarevskiy, A.M. (1893), Opisanie staroy Malorossii: materialyi dlya istorii zaseleniya, zemlevladeniya i upravleniya. T. I. Polk Nezhinskiy, Tipografiya K. N. Milevskogo, Kiev.
 8. Natsionalna biblioteka Ukrainy imeni Vernadskoho, V.I. Instytut rukopysiv. F. 1. Spr. 54 484 (Laz 33). Ark. 8.
 9. Kulish, P.A. (1889), Otpadenie Malorossii ot Polshi (1340–1654). T. 3. Universitetskaya tipografiya, Moskva.
 10. 10.Natsionalna biblioteka Ukrainy imeni Vernadskoho,I. Instytut rukopysiv. F. 61. Spr. 1058. Ark. 1.
 11. Inkin, V.F. (1978), Krestyanskiy obschinnyiy stroy v Galitskom Prikarpate (Opyit sravnitelnogo izucheniya pozemelnyih soyuzov), avtoref. dis. … kand. ist. Nauk, Lvov.
 12. Luchitskiy, I.V. (1892), Getman Mazepa i osterskie obschie zemli: iz istorii zemlevladeniya v Levoberezhnoy Ukraine. Kievkaya starina. No.  1.
 13. Pirog, P.V. (2002), Getman PYotr Doroshenko i Levoberezhnaya Ukraina. Chernigov.
 14. Polnoe sobranie zakonov Rossiyskoy imperii (1830), T. 1, Sankt-Peterburg.
 15. Efimenko, A.Ya. (1990), Istoriya ukrainskogo naroda. LibId, Kiev.
 16. Tsentralnyi Derzhavnyi istorychnyi arkhiv Ukrainy (m. Kyiv). F. 222. Op. 2. Spr. 38. Ark. 45 (zv.); National bibliotheca Ukraine imeni Vernadskogo, V.I., institute rykopisiv, F.1, Spr. 54671 (laz 342), Ark. 109.
 17. National bibliotheca Ukraine imeni Vernadskogo, V.I., institute rykopisiv, F. XIV, Spr. 163, Ark. 69.
 18. Aktyi, otnosyaschiesya k istorii Yuzhnoy i Zapadnoy Rossii, sobrannyie i izdannyie Arheograficheskoyu komissieyu (1867), T. V, Tipografiya Eduarda Pratsa, Sankt-Peterburg; Zemskiy sbornik Chernigovskoy gubernii (1901), No. 5. Tipografiya Gubernskogo zemstva, Chernigov.

19.Aktyi, otnosyaschiesya k istorii Yuzhnoy i Zapadnoy Rossii, sobrannyie i izdannyie Arheograficheskoyu komissieyu (1869), T. VI, Tipografiya Eduarda Pratsa, Sankt-Peterburg.

 1. Perepysna knyha Chernihova 1666 r. (1997), peredmova ta prymitky Kovalenka, O., Melnyka, S. and Sapona, V. Siverianskyi litopys, No. 3, pp. 167–181.

[collapse]
| Full text .pdf

©2024. Penitentiary academy of Ukraine