CONSTITUTIONALISM TRANSNATIONALIZATION AS AN OBJECT OF SCIENTIFIC KNOWLEDGE

Автор (s): Kuchuk A.,  Pekarchuk V.

Work place:

Кучук А.,

Doctor of Law, Professor, Professor of Law and

Methodology of Teaching Jurisprudence Department,

Sumy State Педагогічна університет наведено після AS Makarenko, Sumy, Ukraine

ORCID: 0000-0002-5918-2035

 

Pekarchuk V.,

Доктор з Historical Sciences, Professor, Professor of the Department

of Theory and History of State and Law, Constitutional Law,

Academy of the State Penitentiary Service, Chernihiv, Ukraine,

ORCID: 0000-0002-7750-1474

 

Language: Ukrainian

Scientific Herald of Sivershchyna. Series: Law 2023 No 3 (20): 32-40

https://doi.org/10.32755/sjlaw.2023.03.032

Summary

Матеріали покриттів проблем, пов’язаних з феноменом конституціоналізму до міждержавних угруповань. Це помічено, що феноменон конституціоналізму є в основному характерним для принципу його домашньої значущості і, враховуючи, як деякий, що не може бути поза межами конкретного штату.

Увага полягає в тому, що факт конституціоналізму (особливо в умовах громадського становища prevalence) є поєднаним з закономірністю числа незалежних дій. However, essence constitutionalism lies, перша all, в limiting public authorities. Орієнтири з конституціоналізму є відповіддю в демократичній концепції держави, і в теорії соціального договору.

Два основні аспекти можливого розгляду принципу конституціоналізму transnationalization є різними. Перший, це про supranational природа конституціоналізму в контексті axiological perception. Сучасні оцінки конституціоналізму керуються своїми manifestation в багатьох країнах. Democratic states cannot fail to proceded from the postulate of public authority limitation and division, human rights as natural possibilities determining the limits of the state power activity, etc. Це неодмінно, щоб виділити ті inštitúciи, які є внесеними в конституційну правову окрему державу і не існує в інших державах.

Врешті-решт, це є можливістю constitutionalism existence на рівні interstate entities, в першу чергу Європейської Союзу. У цьому аспекті, термін “multilevel constitutionalism” is usually used.

Вона є сумісною з тим, що питання конституціоналізму, керуючись домашніми borders, стає предметом дій у домашній jurisprudence і потребує сприятливого ходу.

Key words: state, integration, European Union, constitutionalism, human rights, international organization, public authority, sovereignty .

References

  1. Serohin, VO (Ed.) (2023), Конституційний закон ЄС в аспекті European integration of Ukraine, VN Karazin KhNU, Kharkiv.
  2. Kaganovska, TE (2023), “Європейський правовий орден, як manifestation of-level constitutionalism”, Конституційний закон EU в аспекті Європейської integration of Ukraine : Матеріали International Conference, Kharkiv, VN Karazin KhNU, Kharkiv, РР. 4-9.
  3. Serogina, SG (2023), “Multilevel management as element of constitutional legal order of European Union”, Конституційний закон EU в аспекті Європейської integration of Ukraine : Матеріали International Conference, Kharkiv, VN Karazin KhNU, Харків, РР. 69-77.
  4. Seryogin, VO (2023), “конституційна правова європейська влада є природним результатом конституціоналізації її законної ордери”, конституційна правова держава ЄС в аспекті національної integration Ukraine : Матеріали International Conference, Kharkiv, VN Karazin KhNU, Kharkiv, РР. 65-69.
  5. Kuchuk, AM (2023), Право в postmodern умовах: правовий дискусій, Yuridyka Publishing House, Odesa. https://doi.org/10.30525/978-9934-26-284-5-14.
  6. Brzezinski, Z. (1998), The Grand Chessboard: American Primacy and Its Geostrategic Imperatives, Basic Books, NY.
  7. Pernice, I. (2015), “Multilevel Constitutionalism and Crisis of Democracy in Europe”, European Constitutional Law Review , Vol. 11. PР. 541-62. https://doi.org/10.1017/S1574019615000279.

[collapse]

Read more>

©2024. Penitentiary academy of Ukraine