THE INFLUENCE OF THE GOOD GOVERNANCE PRINCIPLES ON THE REDUCTION OF CORRUPTION FACTORS IN THE ACTIVITIES OF PUBLIC ADMINISTRATION BODIES

Автор (s): Ковальенко VV

Work place:

Ковальенко V. _ V. , 

Post graduate of Department of Administrative, Civil and Economic Law and Process,

Academy of the State Penitentiary Service, Chernihiv, Ukraine

ORCID: 0000-0002-9545-1036

Language: Ukrainian

Scientific Herald of Sivershchyna. Series: Law 2023 No 1 (18): 42-56

https://doi.org/10.32755/sjlaw.2023.01.042

Summary

Матеріал, на основі основи аналізу нормативних громадських дій і наукових і громадських літератур, визначить роль princips of good governance в зменшенні corruption-inducing factors в громадських діяльності діяльності.

Найбільш загальні коррупціїогенічні фактори, такі як: discretion; правовий uncertainty; conflict of interests; можливість отримання прибутку, передача або отримання привабливого прибутку; use of legal constructions of an evaluative nature. Наявність цих коррупційно-індукційних факторів розглядається в довжині.

Число чинних і нормативних дій були analyzed, включаючи низку рефлексії і поточних дій, що закріплюють причину корумпування-нанесення factors в них. Кілька з них були сприйняті, в особливості, що, коли корумпуванняогенічних факторів були встановлені і роль сприятливих державних принципів для їх зменшення була визначена. Це було зрозуміло, що в деяких правових і регулярних діях, такі принципи хорошої громадськості як правова впевненість, перевірка, delegation, accountability, responsibility, justice, consensus orientation are leveled or violated. У відповідності до належним чином пов’язані з особливими принципами хорошої громадськості, професорів були підписані до впровадження положень про число регулювальних дій.

Це є амфібійним і сприятливим, що в положенні до інтеграції карпусно-індукційних factors в діяльності громадських органів bodys, це необхідно, щоб скористатися ним most раптово обумовлений corruption-inducing factors в anti-corruption закону з України.

Сприйнятливе обстеження всіх принципів хорошої громадськості в практичних заходах громадського управління bodys буде сприяти зниженню корумпування-нанесення factors в особливу і запобігання корумпування в цілому.

Key words: corruption-inducing factors, principles of good governance, regulatory act, public administration .

References

 1. Група Європейського комітету по Ministers Recommendation, Committee of Ministers Concerning The Exercise Of Discretionary Powers By Administrative Authorities , № R (80) 2, available at: https://rm.coe.int/16804f22ae (access
 2. Національна агенція з приводу коррупції (2020), методологія антикорупційного розслідування національна агенція з приводу коррупції, доступна на: https://nazk.gov.ua/wp-content/uploads/2020/10/ MetodologD196D18F.pdf (accessed 05 January 2023).
 3. Khanova, N.О. (2018), “Вміст змісту концепції “розповсюдження” в tax право”, Legal bulletin , Issue 7, Part 1, PP. 154-160.
 4. Rabinovych, S. (2017), “Legal uncertainty in acts of constitutional proceedings: pro et contra”, Magazine , № 1, PP. 45-49. https://doi.org/10.30970/jcl.1.2017.5
 5. Правила правового checklist (2016), пристосований до Venice Commission at its 106-th Plenary Session (Venice, 11-12.03.2016), CDL-AD 007, available at: http://www.venice.coe.int/ webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2016)007-e (accessed 07 January 2023).
 6. Sydorenko, V. V. (2017), “Університет є negative property of law”, Scientific bulletin of public and private law , Issue 2, PP. 23-28.
 7. Ukraine (2014), Захист коррупції : Право Ukraine, Verkhovna Rada of Ukraine, Kyiv.
 8. Dutka, R. (2020), “Запобігання й усвідомлення conflict of interests is administrative and legal institution”, Entrepreneurship, economy and law , № 3, PP. 135-140.
 9. Komarnytska, M. О. (2021), Liability for accepting offer, promise or receiving ilegal benefit pod criminal law of Ukraine: Doctor of Phylosophy Thesis, Lviv State University of Internal Affairs, Lviv.
 10. Шостко, О. Ю. (2018), “State and trends of detection of criminal corruption offenses in Ukraine”, Problems of legality , Issue 141, PP. 175-185. https://doi.org/10.21564/2414-990x.141.133428
 11. Ukraine (2014), На високому навчанні : Право України, Verkhovna Rada of Ukraine, Kyiv.
 12. Ukraine (1995), на стандартній формі контракту з головою штату-власного підприємства : Відповідь, Cabinet of Ministers of Ukraine, Kyiv.
 13. Ukraine (2016), On Amendments to Clause 2 Відповідь про Cabinet of Ministers of Ukraine затверджено Апр 20, 2016 No. 304 : Resolution, Cabinet of Ministers of Ukraine, Kyiv.
 14. Ukraine (2022), деякі питання ремонірації працівників державних місць, місцевих self-government body, підприємств, організацій і організацій financed or subsidized from the budget, in conditions of martial law : Resolution, Cabinet of Ministers of Ukraine, K.
 15. Ukraine (2020), процедура для використання фондів передбачена в державному бюджеті для фінансової підтримки громадських об’єднань людей з disabilities : Відповідь, Cabinet of Ministers of Ukraine, Kyiv.

[collapse]

Read more>

©2024. Penitentiary academy of Ukraine